La calma sostinguda en la tempesta em defineix....

La calma sostinguda en la tempesta
em defineix.

Contact:
+34 692690080
siraesca.foto@gmail.com
@siraesca
CV

Freelance photographer and photojournalist based in Barcelona.

ACADEMIC BACKGROUND

2022-2024         Grau Superior en Manteniment d'Instal·lacions tèrmiques i de fluïds
2016 -2019        Political Science and Administration, Universitat de Barcelona

Qualifications in languages:
Catalan: Level C1
English: CEFR Level C1

TRAINING IN PHOTOGRAPHY AND PHOTOJOURNALISM

2021                              Anthropology Tools for Photographers, El Observatorio
2020-2021                  Photographic Narrative and Final Formats, El Observatorio
November 2020        Portfolio Viewing with Donna Ferrato, Formentera Fotogràfica
October 2020            Fast Book Scholarship, Can Basté
2019-2020                 Author Documentary Photography, El Observatorio
2018                            Author photographic project, Centre Cívic Pati Llimona
2018                            Portrait from studio to set, Centre Cívic Pati Llimona
2017                            Journalism training courses, Escola Directa
2016                            Documentary photography, Centre Cívic Pati Llimona
2015                            Photojournalism, Centre Cívic Pati Llimona

PROFESSIONAL EXPERIENCE

present - November 2021                  Photography Coordinator at La Directa
present - September 2017                 Collaborator in photography at la Directa
August 2021                                            Photography Coordinator at La Directa's suplement "Emergència"
April 2021 - May 2021                           Photography Coordinator at La Directa
March 2021                                              Producer for Al Jazeera of the report "Pandemic Evictions" of Raul Gallego
September 2018 - March 2021         Photographer of the magazine Magazín La Mira
March 2021                                             Jury member in the call for virtual exhibitions of the Centre Cívic Pati Llimona
September and October 2020         Assistant to Àngel Garcia
March 2020                                           Jury member for the Clic Barcelona Intercultural Award 2019
February 2020                                      Assistant to Gianfranco Tripodo
2019-2020                                              Substitutions for the head of photography at El Nacional,
                                                                  collaborator in photography and archive maintenance
May 2019 and January 2020              Assistant to Mireia Comas
2019                                                          Photographer for Social.cat

Collaborations for other media:
El Món, El Temps, El Salto, Fotomovimiento, Revista Massala, Revista Acelobert, Revista Política i Prosa, Diari Valencia Plaza, etc.

Experience in various fields, spaces and events:
Weddings, corporate events, show business, portrait, etc.

BOOKS

2020         Vostè no és aquí. Can Basté, collective fanzine
2019          Comuniquem per resistir. Social.cat
2018          Dies que duraran anys. ARA Llibres, collective book

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

October 2021, Barcelona                                Pols (Dust/Pulse) 
May 2019, Casal Català de Perpignan         De pell dura i esperit transparent (From hard skin and transparent spirit)
March 2019, CC Pati Llimona                         De pell dura i esperit transparent (From hard skin and transparent spirit)
June 2018, Barcelona                                      La consciència és indomable (Conscience is indomitable)  
April 2018, Barcelona                                      Canviarem la història (Let's change history)

COLLECTIVES EXHIBITIONS

November 2020, Can Basté                                                          Vostè no és aquí (You are not here)
June 2019, Espacio Memoria ex-ESMA, Buenos Aires         ¿Qué pasa en Cataluña? (What's happening in Catalonia?)
September 2018, Visa OFF Perpignan                                      Vis a Vis. 155 imatges per la llibertat
                                                                                                              (Vis a Vis. 155 images for freedom)
September 2018, Visa OFF Perpignan                                       No en el meu nom (Not in my name)
September 2018, Universitats per la República                     La lliçó de les nostres vides (The call of our lives)

AWARDS

March 2021, VII Leonor Pedrico Award           Suc de pinya (Pineapple Juice)
                                                                                    First prize
Clic BCN Intercultural 2020                               El Racisme truca a la porta (Racism knokcs on the door)
                                                                                    First prize, modality WOMAN
Clic 2018 Fotoperiodisme Jove                         No en el meu nom (Not in my name)
                                                                                     Finalist

TALKS AND PRESENTATIONS

December 2020         Mira(visions), La Mira Magazín
July 2020                     Foto a la fresca '20, Can Basté
February 2020            Photojournalism workshop with a gender perspective, Escola Directa, Valencia
December 2019          Women in the Viewfinder, Palau de la Virreina, Valencia
November 2019          Photojournalism and repression, Escola Massana


STATEMENT


CAT
Només a través de la pròpia quotidianitat podem entendre les quotidianitats del nostre entorn. Quan decidim deixar-nos travessar per aquestes és quan podem començar a explicar-les, o almenys intentar-ho, de manera sincera i honesta.
 
La fotografia m’és amiga, companya, refugi. Amb càmera o sense miro, sempre miro, però només a vegades veig. Faig fotos amb l’estómac i la pell de gallina, alerta i conscient, des d’una calma sostinguda que em fa vibrar. Entenc la fotografia com una manera de viure, escoltar i relacionar-se amb l’entorn.

Conèixer persones i les seves realitats és un tresor, acostar-t’hi, intentar entendre-les, teixir-hi vincles de confiança de manera honesta… Per això em són imprescindibles els moments de pausa i fotosíntesi per pair i parir la història.


ESP
Sólo a través de la propia cotidianeidad podemos entender las cotidianeidades de nuestro entorno. Cuando decidimos dejarnos atravesar por estas es cuando podemos empezar explicarlas, o al menos intentarlo, de forma honesta y sincera.
 
La fotografía me es amiga, compañera, refugio. Con o sin cámara miro, siempre miro, pero solo algunas veces veo. Hago fotos con el estómago y la carne de gallina, alerta y consciente, desde una calma sostenida que me hace vibrar. Entiendo la fotografía como una manera de vivir, escuchar y relacionarse con el entorno.

Conocer personas y sus realidades es un tesoro, acercarse, intentar entenderlas, tejer vínculos de confianza de forma honesta… Por eso son imprescindibles los momentos de pausa y fotosíntesis para digerir y parir la historia.


ENG
It is only through our own everyday life that we can understand the everyday life around us. It is when we decide to let ourselves be traversed by these that we can begin to explain them, or at least try to do so, in an honest and sincere way.  

Photography is my friend, my companion, my refuge. With or without a camera I look, I always look, but only sometimes I see. I take pictures with my stomach, alert and aware, from a sharp calm that makes me vibrate. I understand photography as a way of living, listening and relating to the environment.
Getting to know people and their realities is a treasure, getting close, trying to understand them, weaving bonds of trust... That's why moments of pause and photosynthesis are essential to digest and give birth to every story. 

Sira Esclasans

Website via Visura

Sira Esclasans is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers